הרצאות מפי פלי הנמר:

דוברים נוספים באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu