פרופ' יהודית  דורי

פרופ' יהודית דורי

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון, חוקרת בכירה, במוסד נאמן למחקרי מדיניות לאומית

הרצאות מפי פרופ' יהודית דורי:

דוברים נוספים באירוע Edutech 2021

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu