פרופ' יהודית  דורי

פרופ' יהודית דורי

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון, חוקרת בכירה, במוסד נאמן למחקרי מדיניות לאומית

הרצאות מפי פרופ' יהודית דורי:

דוברים נוספים באירוע EDUTECH 2021

Open Accessibilty Menu